Magazyn: MG
PLN
EUR
USD
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności AQUAMO S.C.

1.11.2015 r.

 

W związku z otwarciem Strefy Klienta Aquamo, AQUAMO s.c. stawia sobie za cel zabezpieczenie Twoich danych osobowych oraz Twojej prywatności, oraz zapewnia o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu prawidłowego wykonywaniu zawartej umowy na usługi AQUAMO oraz prawidłowego funkcjonowania Strefy Klienta AQUAMO.

 

Firma AQUAMO s.c. nie gromadzi danych osobowych w celach dalszej sprzedaży i wykorzystania ich przez inne podmioty biznesowe w celach marketingowych.

 

 

1. Gromadzenie danych osobowych.

Firma AQUAMO s.c. gromadzi dane osobowe w celu:

1.1. prawidłowego i należytego wykonywania zawartej umowy na dostawę produktów i usług,

1.2. umożliwiania Klientowi korzystania ze Strefy Klienta AQUAMO - weryfikacji dostaw, generowania faktur, edycji danych Klienta,

1.3. wysyłania komunikatów systemowych, takich jak potwierdzenie działalności na Twoim koncie (np. zmiana hasła), powiadomienie o zrealizowanych i niezapłaconych dostawach bądź usługach, informacja o powstałych w wyniku współpracy zaległościach w płatnościach itp.,

1.3. sporządzenia i przedstawienia oferty współpracy,

1.4. działań marketingowych firmy AQUAMO s.c. tylko i wyłącznie pod warunkiem Twojej odrębnej zgody w tej kwestii,

 

2. AQUAMO s.c. gromadzi dane osobowe poprzez:

2.1. Osobisty kontakt telefoniczny bądź mailowy: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy, adres do korespondencji, adres mailowy

2.1. Informacje zwrotne od Klienta na temat naszych produktów i usług.

2.2. Za pomocą plików cookies - aby gromadzić takie informacje osobiste jak: rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strona polecająca, ścieżka przez serwis, domena dostawcy usług internetowych itp. w celu poznania, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z niniejszego serwisu. Cookies pomagają nam dostosować tę stronę do Twoich osobistych potrzeb. Dane te są przechowywane w formacie nie pozwalającym na osobistą identyfikację.

 

3. AQUAMO s.c. nie gromadzi danych osobowych w celu wykorzystania ich przez inne firmy do marketingu bezpośredniego ani w żadnych innych celach.

 

4. AQUAMO s.c może ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli zostanie do tego zobowiązane na mocy prawa lub też w sytuacji, gdy takie ujawnienie, zostanie dokonanej w dobrej wierze, jest niezbędne dla zastosowania się do procesów prawnych lub odpowiedzi na wszelkie roszczenia.

 

5. W przypadku pełnej lub częściowej fuzji lub nabycia całości lub części AQUAMO s.c. przez inną spółkę, spółka nabywająca uzyska dostęp do informacji przechowywanych przez AQUAMO s.c., a to może obejmować również dane osobowe.

 

6. Twoje prawa:

a. Prawo do rezygnacji z otrzymywania komunikacji marketingowej.

Masz prawo zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej AQUAMO i możesz złożyć taką rezygnację poprzez e- meil do Biurem Obsługi Klienta na adres: biuro@aquamo.com.pl

b. Dostęp i zmiana.

Masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz w każdym czasie przesłać nam prośbę o uzyskanie dostępu.

c. Masz prawo poprosić o dokonanie korekty Twoich danych w każdym momencie współpracy - bądź możesz sam dokonać takiej zmiany za pomocą Strefy Klienta w odpowiedniej sekcji „twoje konto”.

7. Przechowywanie Twoich danych.

Twoje dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla określonych celów, uwzględniając również naszą potrzebę udzielenia odpowiedzi na zapytania i reklamacje lub rozstrzygnięcia problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług, a także zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa.

To oznacza, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez uzasadniony czas od Twojej ostatniej interakcji z nami. Kiedy zgromadzone przez nas dane osobowe przestaną być potrzebne, dokonamy ich zniszczenia lub usunięcia w bezpieczny sposób.

 

Korzystając ze Strony www.aquamo.com.pl; www.aquamostrefaklienta.pl lub przekazując nam dane osobowe, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o nieużywanie stron firmy AQUAMO s.c. i nieprzekazywanie nam danych osobowych.

 

AQUAMO s.c. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie. Zachęcamy do regularnej analizy treści niniejszej Polityki Prywatności w celu upewnienia się, że jesteś świadomy wszystkich zmian i informacji na temat ewentualnych sposobów wykorzystywania twoich danych osobowych.